נוחות לאם ולתינוק

נוחותבהשראת חוק חגית (על שם מנסחת החוק, גיסתו של מר הלל גרשוני): “הנוחות של התינוק עומדת ביחס הפוך לנוחות שלך”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *