Tag Archives: קפה

זמנים פוסט מודרניים

זמנים מודרניים

הגעת ליעד, לא בטוח שנשאר משהו בספל

הגעת ליעד

מפלס הקפה

מפלס הקפה

איפה לא כדאי להניח את הקפה

קפה עם מחשב

ההסתברות שהתינוק יתעורר כשאת…

ההסתברות שתינוק יתעורר