Tag Archives: נקיון

חופשת מחלה

חופשת מחלה

הסבון בכה מאד

הסבון בכה מאד

מחזור חיי הבגד

כביסה

אז מה אוכלים היום?

אכיל

אז למה אני צריכה כלים?

כלים

דברים שהילד מביא מהגן

ערימת חול

עיניים בגב

עיניים בגב

כלים סיזיפיים

כלים סיזיפיים

סדר ונקיון כשיש ילדים

סדר וניקיון