Tag Archives: מדעים

אין ייאוש בעולם כלל

והעיקר והעיקר לא לפחד לא לפחד כלל

גם אתם לא יודעים מה זה איש פילי?

האיש הפילי

אפשר לקרוא על זה כאן. והאיש הפילי מוזכר פה.

שיווי משקל

שיווי משקל

ואם יש פיזיקאי בקהל ויש לו בעיה עם ההגדרה המדויקת: שתוק. זו חירות יצירתית.

יום הפאי הבינלאומי

pi