Tag Archives: מדיה חברתית

עלייתו ונפילתו של החברבוק

עלייתו ונפילתו של החברבוק

מוקדש לכל יצרני התוכן המובחרים שעזבו אותנו בטרם עת ופנו אל החיים ה”אמיתיים”.

הדלק שמניע את פייסבוק, או: בריינסטורמינג 2.0

בריינסטורמינג

איך לסיים שיחה

איך לסיים שיחה