Tag Archives: הרועי קהת שכותב בס”ד

עלייתו ונפילתו של החברבוק

עלייתו ונפילתו של החברבוק

מוקדש לכל יצרני התוכן המובחרים שעזבו אותנו בטרם עת ופנו אל החיים ה”אמיתיים”.

ייסורי האמן

לא מבין

פוסט אורח שאינו טורח של הרועי קהת שכותב בס”ד. גילוי נאות: אני הפסקתי לכתוב בס”ד אי שם בכיתה ד’. אולי הייתי צריכה להמשיך.

ילדים שעוזרים בבית

ילדים שעוזרים בבית

.פוסטורח של הרועי קהת שכותב בס”ד