Monthly Archives: February 2012

מה עובר על קולה

קולה

כל המדענים בקוקה-קולה יושבים וחושבים כל היום רק על איך לגרום לי להנות מהמשקה שהם מייצרים, מי אני שאאכזב אותם?